Mevzuat

Bakanlığımız ve Faaliyet Alanları ile İlgili Mevzuat

Mevzuat bilgi sistemi (e-mevzuat) için tıklayın.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

TELGRAF VE TELEFON KANUNU

POSTA HİZMETLERİ KANUNU

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU

TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU

SHGM TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİNİN OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VE SAVAŞTA NE SURETLE YÜRÜTÜLECEĞİNE DAİR KANUN

 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

UZMANLIK TEZİ YAZIM KILAVUZU

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI YÖNERGESİ

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GERECİN TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR

ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELER VE HARCIRAHA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ